Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Europese survivors bezoeken Prinses Máxima Centrum

Een groep survivors, ouders en zorgverleners uit heel Europa kwamen op 24 en 25 mei naar ons centrum in Utrecht. Het bezoek is onderdeel van het EU-CAYAS-NET project.


Meer over het EU-CAYAS-NET project lees je onder dit nieuwsbericht.

De groep kwam observeren hoe in het Prinses Máxima Centrum de langetermijnzorg is opgezet en hoe de transitie naar langetermijn follow-up en volwassen-georiënteerde zorg vorm krijgt.
I'm really amazed how much the Princes Máxima Center offers to families and survivors. Survivor - Macedonië
Diverse collega's van Quality of Life, de LATER-poli en psychosociale zorg verzorgden presentaties en pitches. Ook gaven zij antwoord op de vele vragen die de deelnemers hadden tijdens een Round Table discussie en een Open Space sessie.

Dit bezoek leerde ons dat er in veel Europese landen na de behandeling (nog) weinig langetermijnzorg is. Om hier verandering in te brengen wordt er onder andere vanuit de onderzoeksgroep van Leontien Kremer een nieuwe Europese transitierichtlijn opgesteld.

Over een paar weken staan peer visits aan centra in Barcelona en Wenen gepland.

EU-CAYAS-NET

In september 2022 ging een door de Europese Unie gefinanciëerd project onder de naam ‘EU-CAYAS-NET’ van start. Binnen dit project wordt het ‘European Youth Cancer Survivors Network’ ontwikkeld met o.m. een interactief virtueel platform. Het netwerk bevordert sociale netwerken, peer-support en kennisuitwisseling en is gericht op het verbeteren van:

  • de levenskwaliteit van survivors (inclusief mentale gezondheid, onderwijs en loopbaanondersteuning, nazorg en transitie)
  • de zorg voor adolescenten en jonge volwassenen met kanker, en gelijkheid, diversiteit en inclusie (EDI) gedurende de gehele behandeling en traject daarna.

De activiteiten van het project omvatten bezoeken aan diverse ziekenhuizen, bijeenkomsten, training, virtuele coworking, campagnes op sociale media, webinars, beleidsaanbevelingen en nationale en internationale evenementen.

Het Prinses Máxima Centrum is binnen dit project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een klinische evidence-based richtlijn over de transitie van kind-georienteerde zorg naar op volwassenen gerichte zorg.

Het project loopt van september 2022 tot augustus 2024. Meer weten? Kijk op www.beatcancer.eu

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Europees Agentschap voor Gezondheid en Digitale Ontwikkeling (HaDEA). Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.