Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Invloed op je leven

Kanker op de kinderleeftijd kan blijvend invloed hebben op je leven. De diagnose zet het leven op zijn kop en de behandeling is ingrijpend. Vaak dringt na de behandeling pas door wat je allemaal hebt meegemaakt. Het is dan ook niet gek als je met vragen zit.


Uit onderzoek weten we dat de ziekte en de behandeling ook na jaren gevolgen kunnen hebben voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar ook voor je opleiding en plaats in de maatschappij.

De eerste tijd na de behandeling zijn er elke maand tot elk kwartaal controles, maar daar komt steeds meer tijd tussen. De arts kijkt je na en er wordt zo nodig bloed afgenomen of onderzoek gedaan. Ook wordt er gevraagd naar school, vrienden, enz. Vijf jaar na diagnose (bij ALL en non-Hodgkinlymfoom vijf jaar na einde behandeling) word je genezen verklaard. Vanaf dan ga je naar de LATER-poli. Daar wordt vooral gekeken naar mogelijke late gevolgen.

Niet iedereen krijgt met late gevolgen te maken en niet iedereen heeft er evenveel last van. De een heeft veel problemen met zijn gezondheid, de ander weinig of geen. Er zijn survivors die hun kwaliteit van leven ondanks late gevolgen goed vinden, maar anderen houden last van wat zij hebben meegemaakt.

Het is in elk geval verstandig om je bij klachten af te vragen of deze door je ziekte en behandeling kunnen komen. Meer over late gevolgen lees je hier. Neem vooral ook contact op met je huisarts of de LATER-poli.